Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.

Özgür Doğan Gürcü

Program Başkanı

Öğr.Gör.

Cahit Kavtelek

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Cihat Çetin

Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.

Bilal Torkul